Dogodek za OVE in SPTE proizvajalce

Danes se je na sedežu podjetja GEN-I, v novi zgradbi GEN energije v Krškem zbralo okoli osemdeset udeležencev drugega GEN-I srečanja za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije ter iz soproizvodnje toplote in električne energije (OVE in SPTE).

V razpravi so oblikovali sklep, da bodo na Ministrstvo za gospodarstvo poslali pobudo za nov, bolj dinamičen model določanja cen električne energije proizvedene iz obnovljivih virov v Sloveniji. Več o tem

Aktualne novice