GEN-I, d.o.o. ponovno v izdajo finančnih instrumentov

Družba GEN-I d.o.o. objavlja krajšo predstavitev Skupine GEN-I in njenega poslovanja z namenom zagotavljanja enake informiranosti obstoječih in bodočih investitorjev, kot to zahteva Uredba 596/2017 o zlorabi trga.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., www.gen-i.si, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I d.o.o.

Aktualne novice