GEN-I izplačal imetnike komercialnih zapisov GEN01

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o., objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. je v ponedeljek, 10. 2. 2014, izplačala imetnike 12-mesečnih komercialnih zapisov, ki so bili izdani 15. 2. 2013 v skupni nominalni vrednosti 30 mio evrov in z obrestno mero 4.3 %.

Namen izdaje komercialnih zapisov je bilo tekoče kratkoročno financiranje poslovanja izdajatelja ter razpršitev baze kratkoročnih dolžniških investitorjev.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.

Datum: 10. 2. 2014

Aktualne novice