GEN-I v Makedoniji prvi pridobil licenco za oskrbo z električno energijo

GEN-I se v Makedoniji pripravlja na širitev dejavnosti dobave za poslovne odjemalce, ki so priključeni na distribucijsko omrežje. V skladu z ambiciozno zastavljenimi cilji in korporativno strategijo na trgih jugovzhodne Evrope je za ta namen ustanovljena hčerinska družba GEN-I Energy Sales DOOEL poleg dovoljenj za trgovanje z električno energijo in plinom 29. julija 2013 že pridobila licenco za oskrbo z električno energijo, ki je bila v Makedoniji prvič izdana tujemu neodvisnemu dobavitelju.

Prve dobave električne energije bo GEN-I Energy Sales DOOEL izbranim in upravičenim poslovnim odjemalcem, torej tistim z vsaj 50 zaposlenimi in več kot 10 milijonov evrov  letnih prihodkov, izvedel v letu 2014, ko se bo makedonski trg z električno energijo za ta segment odjemalcev tudi uradno odprl. Skupina GEN-I bo tako svojo prisotnost na makedonskem trgu, kjer GEN-I DOOEL Skopje od začetka letošnjega leta beleži med dobavitelji največji tržni delež na segmentu trgovanja in prodaje električne energije odjemalcem, ki so priključeni na prenosno omrežje, pomembno razširila. GEN-I bo na makedonskem trgu do nadaljnjega deloval z dvema družbama, kar bo zaradi specifike nekaterih mednarodnih razpisov skupini omogočilo dodatne prednosti in optimizacijo ter s tem še učinkovitejše poslovanje, in privedlo do koristi za poslovne stranke in partnerje skupine GEN-I.

Aktualne novice