Gradimo Razvojni center energetske prihodnosti

Razpisan natečaj za trajnostno arhitekturno rešitev

Družba GEN-I bo za razvijanje novih storitev in rešitev za zeleno preobrazbo v Tehnološkem parku v Ljubljani zgradila novo poslovno stavbo “Razvojni center energetske prihodnosti”, s katero želi postati zgled celotni regiji. Zaposlenim v podjetju bo omogočila udobno okolje ter s tem pripomogla k ustvarjanju inovativnih idej. S svojim znanjem in postavljeno infrastrukturo bo zagotovila povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa.

Tehnološki napredek povečuje ugodje ljudi, vendar mnogokrat na račun našega planeta. Skrb za planet je postala pomembna tema človeštva, zato tehnološkemu napredku vedno pogosteje sledijo pozivi k vračanju nazaj k naravi. Iz globalnega k lokalnemu, k misli, kaj lahko dobimo na svojem dvorišču, v soseščini, v lokalnem okolju. Vodilna smer razvoja mora biti težnja k uporabi obnovljivih virov energije in zmanjšanju porabe energije ter doseči konstantno bivalno udobje z inovativnimi in energetsko učinkovitimi rešitvami.

Ta koncept razmišljanja se hitro razvija tudi pri stavbah. Le-te danes niso več samo porabniki energije.

Cilj projekta je izgradnja objekta, ki bo predstavljal podjetje in mesto v svetu. Predstavljal bo dodano vrednost prostoru, v katerega se umešča.

V občino bo prinesel nova delovna mesta. Z odprtimi programi v pritličju bo dopolnil ponudbo lokalne skupnosti. Sama podoba objekta z ureditvijo ožje in širše okolice bo izboljšala kvaliteto bivalnega okolja tega dela soseske Tehnološkega parka.

Družba GEN-I razpisuje odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro vizionarskega arhitekturnega biroja, ki bo podal strokovno najprimernejšo rešitev za novo poslovno stavbo.

Na natečaj vabimo arhitekturne biroje, ki se v naši viziji moderne in sonaravne gradnje prepoznajo, da z nami stopijo na pot zelene preobrazbe in s projektiranjem naše poslovne stavbe prispevajo svoj kreativni potencial.

Več o natečaju in prevzem razpisne dokumentacije na povezavi www.gen-i.si/razvojni-center. Prevzem razpisne dokumentacije je najkasneje do 12. avgusta 2019.

Prihodnost je zelena, ustvarjajmo jo skupaj!

Aktualne novice