Konzorcij projekta FutureFlow uspešno opravil zadnji sestanek s skrbnikom projekta iz Evropske komisije

V četrtek, 30. januarja, je v Ljubljani potekal tretji in zadnji tehnični sestanek konzorcija projekta s skrbnikom projekta iz Evropske komisije.

Vodje delovnih sklopov so predstavniku Evropske komisije predstavili rezultate dela v tretjem poročevalskem obdobju, ki je trajalo od januarja do decembra 2019. Ker so se aktivnosti projekta uradno zaključile 31. decembra 2019, so predstavniki delovnih sklopov skrbniku projekta morali dokazati, da so uspešno opravili vse aktivnosti, ki so bile predvidene v prijavi projekta.

Ob zaključku sestanka je skrbnik projekta izrazil zadovoljstvo nad rezultati projekta ter čestital za opravljeno delo. GEN-I je kot vodja vsebinskega sklopa pilotnih testov poskrbel za odmevni dosežek in sicer zagotovitev poligona za izvedbo testiranj v realnem okolju z vključitvijo velikega število sodelujočih podjetij iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Romunije. Več kot 60 pridruženih industrijskih in poslovnih partnerjev je skupaj v projekt FutureFlow prispevalo več kot 50 MW prožnosti za testiranje najzahtevnejših oblik uravnavanja stabilnosti elektroenergetskega omrežja.

Aktualne novice