Na 8. srečanju partnerjev GEN-I o novostih URE

V torek, 11. februarja 2015, se je v Krškem odvilo 8. srečanje partnerjev GEN-I. Tradicionalnega srečanja se je udeležilo 60 partnerjev, ki so prisluhnili ocenam trendov na trgu energentov in izvedeli več o posledicah padca cen nafte ter analizi različnih scenarijev, vezanih na ceno električne energije v regiji do leta 2020.

Goste srečanja sta nagovorila Martin Novšak, MBA, direktor družbe GEN energija in namestnik predsednika uprave GEN-I, ki je predstavil uspešne poslovne rezultate v preteklem letu 2014, ter dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I, ki je povedal: »Trendi nihanja cen v zadnjih treh letih kažejo, kako zelo je pomemben vpliv globalizacije, pri čemer sta pomembna predvsem dva ključna faktorja: cene nafte in penetracija obnovljivih virov energije. V zadnjih 4 mesecih se je namreč izkazalo, da ima cena nafte zelo močan vpliv tudi na cene vseh ostalih energentov pri nas. Drug pomemben faktor predstavljajo obnovljivi viri, saj se cene v regiji lahko močno spremenijo le v primeru velike penetracije obnovljivih virov. Prej ali slej bo tudi v Sloveniji prišlo do velikih pritiskov na prispevke za obnovljive vire in povečevanje energetske učinkovitosti in tedaj lahko pričakujemo, da čeprav bi cena za energijo padla, bodo toliko hitreje zrasli omenjeni prispevki. Če povzamem, danes je pomembno predvsem, da si namesto sprejemanja odločitev o poti definiramo natančne cilje, ki jih znamo tudi doseči. Poslušati moramo okolje in se prilagoditi potrebam in trendom na trgu.«

Dr. Dejan Paravan, izvršni direktor za prodajo v družbi GEN-I, je predstavil oceno trendov na trgu energentov ter posledice, ki jih ima padec cen nafte na cene električne energije in zemeljskega plina v Evropi: »V družbi GEN-I se našim partnerjem trudimo podati utemeljene usmeritve pri nakupu energentov s ciljem obvladovanja stroškov nabave. Veliko časa in energije namenjamo zbiranju in analizi podatkov, ki se odražajo v pravilnih odločitvah naših kupcev«. S tem namenom je Boris Domanović, višji tržni analitik v družbi GEN-I, predstavil podrobno scenarijsko analizo razmer, vezanih na ceno električne energije v regiji do leta 2020, ki je sicer močno pogojena z bodočim razvojem elektroenergetskih sistemov, vremenskimi vplivi in podvržena regulatornim tveganjem.

Gost srečanja, mag. Hinko Šolinc iz Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, je udeležence odlično obiskanega srečanja seznanil z novostmi in novimi ukrepi na področju Uredbe o učinkoviti rabi energije ter njenem vplivu na odjemalce energentov. Za predstavitev uspešnega udejanjenja tovrstnih praks sta poskrbela Aleš Čarman, predstavnik podjetja Papirnica Vevče, ki je predstavil ukrep Povečanje učinkovitosti sistemov za pripravo komprimiranega zraka in ukrep Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, ter Jurij Dolinar, predstavnik družbe Mercator, ki je predstavil Projekt nadgradnje hladilne tehnike v poslovnem sistemu Mercator.

8. srečanje partnerjev GEN-I je bilo sklenjeno z dvema glavnima zaključkoma glede nadaljnjega razvoja državne energetske strategije: država bi morala biti bolj fleksibilna pri delni oprostitvi takse za obnovljive vire za energetsko intenzivna in izvozno usmerjena podjetja in drugič, oprostiti bi morala del prispevka za učinkovito rabo energije tistim družbam, ki že vlagajo in izkazujejo visoko mero energetske učinkovitosti. Po mnenju družbe GEN-I bi ti ukrepi lahko pripomogli k razvoju industrije kot tudi k bolj odgovorni in učinkoviti rabi energije.

Aktualne novice