Na trdnih temeljih proti Viziji 2030

Skupina GEN-I je v letu 2020 postavljala rekord za rekordom. Prvič v zgodovini smo ustvarili več kot 74 milijonov čistega donosa, kar je kar 27 odstotkov bolje od sicer zelo uspešnega leta 2019. Že četrto leto zapored smo ustvarili več kot dve milijardi evrov prihodkov in tako kot lani presegli 15 milijonov evrov čistega dobička. Prodali smo rekordnih 142,9 teravatnih ur energentov, kar je 71,4 odstotka več kot v letu 2019. Kapitalska ustreznost in s tem varnost poslovanja Skupine GEN-I sta na najvišji ravni doslej. 

Vse to nam je uspelo v letu, ko je globalno ekonomsko in družbeno okolje izrazito zaznamovalo spopadanje s pandemijo covid-19. S svojim znanjem, razumevanjem trga in predvsem s svojo prilagodljivostjo na spremembe smo se v Skupini GEN-I tudi tokrat odlično odzvali na nove izzive. Z bistvenim povečanjem vlaganj v kadre, digitalizacijo in razvoj zelenih produktov smo postavili trdne temelje za prihodnost in našo Vizijo 2030.  

Poslovanje Skupine GEN-I v letu 2020 podrobneje predstavljamo v Letnem poročilu 2020, objavljenem tukaj

Aktualne novice