Nesreča v avstrijskem centru za distribucijo zemeljskega plina

Včeraj zjutraj je prišlo do hujše nesreče v plinskem vozlišču Baumgarten v bližini avstrijsko-slovaške meje. Zaradi tega je bil od 11. ure ustavljen prenos zemeljskega plina v Slovenijo čez mejno vstopno točko Ceršak.

Razmere v Avstriji podrobno spremljamo. Smo v stiku s pristojnimi institucijami v RS, ki so odgovorne za zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom v takšnih razmerah.

Agencija za energijo RS je že razglasila konec stopnje zgodnjega opozarjanja, saj se je včeraj do 23. ure prenos zemeljskega plina v Slovenijo normaliziral in oskrba za vse odjemalce poteka nemoteno preko druge vstopne točke v Gorici. Po nam dostopnih informacijah se ne predvideva redukcij oskrbe z zemeljskim plinom. Več na spletni strani Agencije za energijo

Aktualne novice