Nov Energetski zakon prinaša spremembe splošnih pogojev GEN-I

V petek, dne 7. 3. 2014, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 17 objavljen nov Energetski zakon, ki začne veljati dne 22. 3. 2014. Besedilo Energetskega zakona je na voljo tukaj.

Zaradi uskladitve z novim zakonom, ki prinaša še višjo stopnjo varstva potrošnikov in nove pravice malim poslovnim odjemalcem, se bodo spremenili naslednji akti družbe GEN-I:

       
  • Splošni pogoji za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo;
  • Splošni pogoji za oskrbo malih poslovnih odjemalcev z električno energijo;
  • Splošni pogoji za oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom, priključenih na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3.

Zakon v slovensko zakonodajo uvaja evropske direktive in uredbe glede trga z zemeljskim plinom in električno energijo ter s področij energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Namen novega zakona je vzpostaviti večjo preglednost pravne ureditve slovenske energetike, zato zakon poleg prej omenjenih dopolnitev regulira tudi druga področja energetske politike.

Spremembe splošnih pogojev bodo objavljene na spletnih straneh GEN-I, odjemalci pa bodo tudi neposredno obveščeni po pošti.

Aktualne novice