Poceni plin tudi gospodinjstvom

Kar do 20 % nižja cena plina za tiste, ki bodo še letos zamenjali dobavitelja in izbrali GEN-I – Občutni prihranki v ogrevalni sezoni

Tako kot pri elektriki tudi pri zemeljskem plinu velja prosta izbira dobavitelja. Gospodinjstva, ki so priključena na plinovodno omrežje, lahko ne glede na kraj bivanja sama izberejo, kdo jim zagotavlja plin, ki ga uporabljajo za ogrevanje, pripravo tople vode, napajanje plinskega štedilnika in podobno. Navajenost na lokalnega ponudnika in pogoste spremembe cen plina doslej niso spodbujali zamenjav dobavitelja.
Zdaj na ta trg vstopa družba GEN-I. S stalnejšimi in nižjimi cenami nameravamo še letos pridobiti večje število odjemalcev. Gospodinjstvom ponujamo 20 % nižje cene, kot jih imajo sedaj pri katerem koli drugem ponudniku v Sloveniji.

20 % razlika velja glede na cene iz javnih cenikov, ki veljajo za september 2012, za odjemalce, priključene na distribucijsko omrežje. Ceniki so dostopni na spletni strani Javne agencije RS za energijo. Cene, ki gospodinjstvom omogočajo občutno znižanje stroškov zlasti pri ogrevanju s plinom, GEN-I zagotavlja z drugačno nabavo.

»Smo prvi neodvisni tržni ponudnik na področju zemeljskega plina pri nas,« je na današnji novinarski konferenci poudaril dr. Robert Golob, predsednik uprave družbe GEN-I. Čeprav je v Sloveniji 18 dobaviteljev zemeljskega plina za gospodinjstva, je nakupni vir dejansko en sam: Geoplin namreč nabavlja plin za vse dosedanje ponudnike. Njegovi nakupi plina so vezani na gibanje cen nafte, ki se zadnja leta ne glede na gospodarsko recesijo nenehno zvišujejo. To povzroča tudi dokaj usklajeno višanje končnih cen plina za gospodinjstva v Sloveniji.

»Naš pristop je drugačen. Zemeljski plin kupujemo na evropskih energetskih borzah, kjer so cene plina odvisne od aktualnih ponudb in ne le od gibanja cen nafte. V zadnjih dveh letih se cene plina na borzah niso pretirano spreminjale. Na osnovi strokovnih analiz in načrtnega kupovanja v pravem trenutku je mogoče dosegati boljše cene in jih tako zagotavljati tudi kupcem,« pojasnjuje dr. Robert Golob, ki ob tem opozarja, da je razlika med tradicionalnimi ponudniki in družbo GEN-I prav v znanju in izkušnjah za delovanje na mednarodnih trgih.

Družba GEN-I je največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, v letu 2011 pa je skupina GEN-I prvič realizirala za več kot milijardo evrov prihodkov. V Sloveniji je družba GEN-I prepoznavna kot ponudnik Poceni elektrike, za katero se je v dobrih 3 letih odločilo več kot 60 tisoč odjemalcev v Sloveniji. Tako kot pri elektriki odjemalcem GEN-I zagotavlja najboljše cene na trgu prav na osnovi mednarodnega trgovanja, tako namerava dolgoročno zagotavljati tudi Poceni plin. Obstoječim uporabnikom zemeljskega plina po vsej Sloveniji znamka Poceni plin zagotavlja do 20 % prihranke v primerjavi s stroški oskrbe, ki jih plačujejo sedaj. Če npr. letni strošek za plin štiričlanske družine, ki živi v stanovanjski hiši, znaša npr. 1750 evrov, bi z izbiro GEN-I plačali le še 1450 evrov. Če bi bil za plin v celem letu povprečni mesečni strošek npr. 150 evrov, bi z izbiro GEN-I gospodinjstvo na leto prihranilo tudi do 300 evrov in več. Prihranek je precej odvisen od lokacije gospodinjstva oz. od dosedanjega dobavitelja, saj imajo dobavitelji med seboj kar precej različne cene. Cene za uporabo omrežja, trošarine in druge postavke na računu se z zamenjavo dobavitelja ne spremenijo. Tudi po izbiri GEN-I kot novega dobavitelja bodo računi za te stroške enaki, račun za porabljen plin pa bo nižji.

»Naš vstop na trg je dobra novica za vse odjemalce zemeljskega plina, saj se bodo njihovi stroški oskrbe drastično znižali. Doslej so nas poznali predvsem po poceni elektriki, zdaj postajamo družba, ki Sloveniji omogoča poceni energijo,« dodaja dr. Robert Golob, ki je prepričan, da je vstop družbe GEN-I na trg z zemeljskim plinom najboljše zagotovilo za to, da se bo razvila konkurenca in da bodo odjemalci plina končno imeli pravi razlog za svobodno izbiro in za zamenjavo dobavitelja.

»Slovenska gospodinjstva imajo pravico do izbire! Prepričani smo, da je naša ponudba toliko cenejša in v skladu z našimi načeli tako razumljiva in pregledna, da bodo tisti, ki jim ni vseeno, kaj, pri kom in kako kupujejo, to pravico tudi uveljavili,« pravi dr. Robert Golob.

V družbi GEN-I smo prepričani, da bodo med prvimi, ki se bodo odločili za zamenjavo, zaradi občutnih prihrankov zlasti gospodinjstva, ki zemeljski plin uporabljajo za ogrevanje ter zaradi dobrih izkušenj z ekipo družbe GEN-I zagotovo tudi odjemalci Poceni elektrike.

Tistim, ki se bodo odločili za Poceni plin, nameravamo zagotoviti kar se da enostavno urejanje vseh potrebnih formalnosti za zamenjavo dobavitelja. Kot je poudaril mag. Andrej Šajn, član uprave GEN-I, je izbira dobavitelja podobno kot pri elektriki tudi pri plinu načeloma zelo enostavna in ne pomeni nobenih sprememb v hišnih napeljavah, pri kakovosti plina ali pri pristojnostih za vzdrževanje brezhibnega delovanja omrežja. Velja za vse, ki so priključeni na plinovodno omrežje, ne glede na to, ali gre za individualne ali večstanovanjske zgradbe. Če poenostavimo: vsak, ki prejema položnico za plačilo zemeljskega plina, ima pravico, da sam izbere, komu jo dejansko plačuje.

Poceni plin je nova blagovna znamka družbe GEN-I. Vse informacije o ponudbi so zbrane na spletni strani www.poceniplin.si, posredujejo pa jih tudi svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 15 58.

Prepričani smo, da s svojim delovanjem orjemo ledino pri zagotavljanju konkurenčnosti na slovenskem energetskem trgu.

Aktualne novice