Skupina GEN-I na krilih digitalizacije in zelenih investicij rekordno v letu 2021

Prva polovica letošnjega leta je za Skupino GEN-I najuspešnejše rekordno poslovno obdobje v zgodovini. Ciljno in razvojno usmerjena vlaganja v digitalizacijo so nam omogočile izkoristiti večino priložnosti na energetskih trgih in pospešeno rast na vseh poslovnih področjih, kar je pomembno za njen trajnostni poslovni model.  

Hiter razvoj digitalizacije podpornih aktivnosti in procesov so omogočili vložki v infrastrukturo dela s podatki, ki omogočajo sposobnost izvajanja hitrega analitsko podprtega odločanja ob uporabi najnaprednejših orodij. K izjemnemu rezultatu v prvih šestih mesecih je največ prispevalo področje globalnega trgovanja.  

V prvih šestih mesecih smo ustvarili 37,8 mio EUR poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), s čimer smo za 260 odstotkov presegli načrte za to obdobje. Ob 1,3 milijarde prihodkov se je čisti dobiček Skupine GEN-I v prvi polovici letošnjega leta povzpel na 30,6 mio EUR, kar je 300 odstotkov več od načrtov. Ustvarjeni dobiček predstavlja skoraj 200-odstotno realizacijo celotnega planiranega izida do konca leta 2021.  

V luči izjemnega poslovanja v prvih šestih mesecih leta 2021 in ocene o pozitivnem nadaljevanju do konca leta, se je uprava GEN-I odločila izboljšati prvotni poslovni načrt za 2021, ki je bil sicer že zastavljen na najvišjih ravneh v zgodovini obstoja GEN-I. Napovedujemo poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 50,7 mio EUR, in čisti poslovni izid na 40,3 mio EUR, s čimer bomo planirani čisti dobiček več kot podvojili. Rezultati prve polovice leta 2021 tako kažejo pravilnost pred časom predstavljenega strateškega razvojnega načrta in utrjujejo smelost razvoja Skupine.

Digitalizacija procesov in poslovanja nam je v preteklem letu omogočila dodatno razširitev poslovanja na globalne finančne trge, s čimer smo še naprej širili trgovalne aktivnosti. S tem pristopom je Skupina GEN-I na mednarodnih trgih uspeli v prvi polovici leta trgovala že z več kot 100 TWh energije ter s tem dosegla nov mejnik poslovanja. Kljub izjemni rasti cen energentov na mednarodnih trgih smo uspeli ohraniti nespremenjene cene elektrike za končne odjemalce.  

Enako uspešno letos delujemo tudi na segmentu prodaje zelenih storitev in tehnologij. Prodali smo skoraj 1000 sončnih elektrarn za samooskrbo, kar je 70 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Njihova skupna moč znaša 10,5 MW, kar je več od inštalirane moči v celotnem lanskem letu. Tudi rast prodaje sončnih elektrarn poslovnim odjemalcem v primerjavi z enakim obdobjem v minulem letu je izjemna. V prvi polovici leta 2021 smo prodali 27 elektrarn skupne moči preko 7 MW, kar za 300 odstotkov presega inštalirano moč v lanskem letu.  

»Rekordna realizacija in optimističen pogled vnaprej sta posledica preteklih vlaganj v digitalizacijo, analitiko ter še posebej v naše zaposlene in njihova specifična znanja. Letošnje leto je najboljša potrditev pravilne usmeritve uprave v nadaljnji razvoj podjetja in zaposlenih ter smotrnost vlaganj v zeleno in digitalno prihodnost. Ob tem naš primarni fokus ostajata zadovoljstvo in zaupanje naših strank, ki jih je vsak dan več,« je ob tem poudaril predsednik uprave dr. Robert Golob.  

Vsi procesi, dejavnosti in nadaljnji strateški razvojni koraki Skupine GEN-I tudi v covid-19 obdobju tečejo nemoteno, saj smo se v Skupini GEN-I pravočasno odzvali ter prilagodili tako organizacijsko in prostorsko kot procesno in kadrovsko. Skupina GEN-I je zaposlovala skozi celotno obdobje covid-19 krize in prav tako pričakujemo rast števila zaposlenih tudi v letošnjem letu.  

Poslovni model Skupine GEN-I je zastavljen trajnostno in sloni na trdnih finančnih temeljih, zato vidimo prihodnost Skupine GEN-I svetlo in zeleno.  

Prihodnost je zelena. Ustvarjajmo jo skupaj.  

Aktualne novice