Uspešno poslovanje Skupine GEN-I v prvem polletju 2020

Nizka zadolženost, portfeljska diverzifikacija in poslovni model, ki dopušča fleksibilnost in hitro odzivnost so prispevali k presežku planiranega EBIT v prvih šestih mesecih za skoraj 20 odstotkov.

Skupina je do konca junija 2020 prodala za 65 TWh električne energije in plina, kar predstavlja skoraj 80 odstotkov realizacije v letu 2019. To je dosegla s trgovanjem v več kot 20 državah ter s strateškim usmerjanjem v trgovanje na zahodnih trgih in dodatnim povečevanjem aktivnosti na evropskem plinskem trgu. Poleg tega je izdala za 25 milijonov evrov komercialnih zapisov, kar je še okrepilo njeno finančno pozicijo. Ocenjujemo, da bo leto 2020 za skupino GEN-I količinsko rekordno in bo preseglo minulo leto za vsaj 25 % ter se na letni ravni približalo 100 TWh prodane električne energije in plina. 

Uspešnost skupine se kaže tudi na preostalih področjih poslovanja GEN-I in pri usmerjenosti v zeleno preobrazbo s pomočjo digitalizacije in inovacij. Prodaja sončnih elektrarn za samooskrbo se je v prvi polovici letošnjega leta povečala za več kot 50 odstotkov glede na isto obdobje lani in s tem močno presegla postavljene cilje. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so postavljene v 90 odstotkih vseh slovenskih občin, z njimi pa se je od januarja 2017 do marca 2020 zmanjšala količina izpustov CO2 za več kot 6.700 ton. 

GEN-I je s skoraj 25-odstotnim tržnim deležem z naskokom največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, v prvi polovici leta pa je število svojih odjemalcev povečal za skoraj 8 odstotkov, saj je pridobil več kot 12.000 novih kupcev. S tem dodatno potrjuje, da Slovenci najraje zaupajo dobavo električne energije najbolj zaupanja vrednemu dobavitelju. Po besedah predsednika uprave GEN-I, dr. Roberta Goloba, so ključni gradniki uspeha pametno poslovanje, razvoj novih produktov, usmerjenost v odjemalce, zelene tehnologije prihodnosti in premišljena strategija. Slednji omogočajo prilagajanje tudi nepredvidenim spremembam, kot so trenutna epidemija koronavirusa in njene posledice.

Aktualne novice