Uvodno srečanje partnerjev projekta NEWCOMERS

Med 3. in 5. julijem je v Ljubljani potekalo uvodno srečanje konzorcijskih partnerjev, med katerimi sta tudi GEN-I in GEN-I Sonce.

Projekt NEWCOMERS je mednarodni raziskovalno inovativni projekt, v katerem poleg GEN-I in GEN-I Sonce sodeluje še 7 konzorcijskih partnerjev iz šestih držav članic (Nizozemska, Velika Britanija, Švedska, Slovenija, Italija, Nemčija).

Uvodno srečanje je bilo namenjeno predvsem pregledu delovnih sklopov s pripadajočimi aktivnostmi ter uskladitvi nalog in ciljev projekta. Poleg tega je bilo srečanje posvečeno tudi izzivom glede komuniciranja vsebin s širšo javnostjo ter razširjanja in implementacije rezultatov projekta. Z lansiranjem spletne strani projekta, ki je dostopna na naslovu https://www.newcomersh2020.eu in vzpostavitvijo kanalov družbenih medijev, je bil uspešno dosežen tudi že prvi rezultat projekta.

Projekt NEWCOMERS (New clean energy communities in a changing European energy system) bo s sredstvi iz programa Horizon2020 poleg izvajanja raziskovalnih in komunikacijskih aktivnosti prispeval tudi k pripravi in promociji priporočil za evropske, nacionalne in lokalne oblikovalce energetsko-podnebnih politik pri zeleni preobrazbi in prehodu v brezogljično družbo - s poudarkom na energetskih skupnostih.

Aktualne novice