Z GEN-I v zeleno prihodnost brez fosilnih goriv

Podnebna kriza je največji izziv človeštva. Če želimo obvarovati naš planet in generacijam, ki prihajajo, omogočiti življenje v čim bolj zdravem okolju, moramo ukrepati zdaj. V GEN-I se zavedamo svoje odgovornosti pri prehodu v zeleno prihodnost. Naša zaveza je brezogljična prihodnost brez fosilnih virov energije.  

Kot prvi v Sloveniji bomo zato z januarjem začeli odjemalcem dobavljati izključno električno energijo iz okolju prijaznih, brezogljičnih virov. V letu 2021 bo take elektrike za več kot 3.150 milijonov kWh. Ker jo bomo dobavljali prav vsem našim odjemalcem, bomo njihov ogljični odtis v primerjavi z letom 2019 znižali za 1,65 milijonov ton CO2 letno. Povprečnemu slovenskemu gospodinjstvu, ki je naš odjemalec, pa bomo ogljični odtis znižali za približno 40 %.  

»V GEN-I sprejemamo svoj del odgovornosti za zeleno preobrazbo energetike. Kot prvi smo pred leti ponudili možnost samooskrbe s sončnimi elektrarnami, sedaj pa gremo še korak dlje. Vse naše odjemalce želimo opolnomočiti, da sami nekaj storijo za naš planet, na izjemno enostaven način. Z izbiro vira energije. Sam sem prepričan, da je energija sonca najčistejša izbira za prihodnost. Odjemalcem bomo zato med drugim prvič omogočili dobavo elektrike, ki bo v celoti proizvedena iz sončne energije. Kot največji dobavitelj v slovenski energetiki moramo biti zgled ostalim. Če zmore GEN-I, zmore cela Slovenija. Na družbo brez CO2 ni treba čakati do leta 2050. To lahko storimo že prej,« je prepričan naš predsednik uprave, dr. Robert Golob. 

V GEN-I iz leta v leto z dejanji utrjujemo položaj najbolj zaupanja vredne blagovne znamke in najboljše izbire med dobavitelji električne energije. Spomladi smo vsem svojim gospodinjskim odjemalcem znižali cene elektrike. Tokrat vsem odjemalcem prvič omogočamo, da si sami izberejo brezogljični vir energije, ki jim najbolj ustreza. Lahko se odločijo med energijo sonca, jedrsko energijo in kmalu tudi energijo vode. V GEN-I namreč verjamemo, da so jedrska energija in obnovljivi viri naravni zavezniki pri prehodu v brezogljično družbo. Verjamemo v moč povezovanja vseh brezogljičnih virov in tehnologij z enim samim skupnim ciljem: doseči podnebno nevtralnost Slovenije v čim krajšem možnem roku.  

Skupina GEN-I je že danes vodilni promotor in pospeševalec zelene preobrazbe pri nas. Do zdaj smo v Sloveniji postavili več kot 2000 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo, postavili smo prvo samooskrbno sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah in prvo samooskrbno skupnost OVE v Budanjah pri Ajdovščini. Že več kot deset let smo vodilni kupec energije iz razpršenih obnovljivih virov.  

GEN-I je prva družba v Sloveniji, ki je izdala zeleno obveznico. Sodelujemo pri razvoju tehnologij za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih in izvajamo pilotne oziroma testne projekte. Z znanjem in postavljeno infrastrukturo zagotavljamo rast samooskrbi z energijo, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri porabi odjemalcev.  

Prihodnost je zelena. Ustvarjajmo jo skupaj! 

Aktualne novice