Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
PODJETJA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / CENIKI IN AKCIJE / REDNI CENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MALE POSLOVNE ODJEMALCE, VELJAVEN OD 1. 11. 2022

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce, veljaven od 1. 11. 2022

Velja za kupce – male poslovne odjemalce, ki so do vključno 7. 7. 2022 izrazili interes za sklenitev pogodbe o dobavi električne energije malemu poslovnemu odjemalcu ter jo v nadaljevanju sklenili.

Vsakokrat veljavni Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce je sestavni del pogodbe o dobavi električne energije za male poslovne odjemalce. Sklenitev te pogodbe je na voljo za merilna mesta odjemalcev na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč manjšo od 43 kW.

Cene tarif na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce, veljavne od 1. 11. 2022

S 1. 11. 2022 stopijo v veljavo nove cene tarif električne energije na Rednem ceniku električne energije za male poslovne odjemalce. Obvestilo v zvezi z uveljavitvijo novih cen najdete tukaj

Cene tarif od 1. 11. 2022 (€/kWh)* brez DDV z 22 % DDV
Višja tarifa (VT) 0,13800 0,16836
Manjša tarifa (MT) 0,09900 0,12078
Enotna tarifa (ET) 0,12400 0,15128
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* brez DDV z 22 % DDV
Mesečno nadomestilo* 1,99 2,43
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta (€/merilno mesto/mesec)* 0,99 1,21

*Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 11. 2022 dalje. Navedene cene veljajo do spremembe.

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

 

Cena dodatka za izbiro vira energije brez DDV z 22% DDV
100% Sonce*** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100% Voda*** (€/merilno mesto/mesec) 0,82 1,00
100% Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec) 0,00 0,00

*** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. Navedene cene veljajo do spremembe.

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z 22 % DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila. 

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

Scroll