Tržna prisotnost

Z energijo oskrbujemo odjemalce na petih evropskih trgih

GEN-I je prvi slovenski dobavitelj, ki je na podlagi bogatih izkušenj z domačega trga nastopil tudi s ponudbo električne energije in zemeljskega plina za končne odjemalce v tujini. Prek naše razvejane mreže hčerinskih družb z električno energijo oskrbujemo vse več končnih odjemalcev v 5 državah srednje in jugovzhodne Evrope, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Srbiji, z zemeljskim plinom pa odjemalce na 3 trgih, in sicer v Sloveniji, Avstriji ter na Hrvaškem. 

Vodilni dobavitelj in prva izbira

S 23,5-odstotnim tržnim deležem smo v Sloveniji že devet let zapored največji dobavitelj električne energije. Zaradi zanesljivosti in konkurenčnih pogojev, ki odlikujejo našo ponudbo, pa smo vse pogosteje prva izbira velikih poslovnih odjemalcev. Naš tržni delež na segmentu prodaje zemeljskega plina končnim odjemalcem v Sloveniji dosega 11,1 odstotkov.  

Tržna prisotnost