Učinkovita raba energije

V času podnebnih sprememb in vedno dražje energije je dolžnost vsakega podjetja ugotoviti, na kakšen način lahko čim bolj varčno upravlja s svojo porabo energije.

Finančno stimuliranje učinkovite rabe energije s sredstvi, pridobljenimi na razpisih za nepovratna sredstva, je ukrep, ki je lahko zelo učinkovit in ima pozitivne posledice tako na okolje kot na finančne rezultate podjetja. S širokim pregledom nad aktualnimi zakonodajnimi zahtevami in razpisi lahko našim partnerjem nudimo izčrpne informacije za zmanjšanje porabe energije ter svetujemo pri čim uspešnejšem pridobivanju finančnih sredstev.

Naši projekti na področju učinkovite rabe energije so dolgoročno naravnani in predvidevajo številne rešitve, ki se z leti nadgrajujejo in dopolnjujejo. Tako lahko podjetja dolgoročno sama kar se da učinkovito znižujejo porabo energije in s tem tudi svoje stroške. 

»Z učinkovito rabo energije lahko podjetja zmanjšajo stroške za energijo, hkrati pa prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Ker so ti ukrepi premalo poznani, predvsem pa zahtevni za implementacijo, našim partnerjem pri tem pomagamo z izkušnjami in strokovno podporo.«
- Dr. Dejan Paravan,
direktor strateškega inoviranja GEN-I