Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
PON - SOB: od 8.00 do 20.00 Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
DOM / ELEKTRIČNA ENERGIJA

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Za lastnike sončnih elektrarn smo oblikovali poseben cenik, ki vam zagotavlja ugodno elektriko iz sončnega vira tudi iz omrežja.

Nova cena tarife električne energije, veljavna od 1. 8. 2022

Cenik samooskrba (€/kWh) brez DDV z 22 % DDV
Enotna tarifa (ET) 0,07999 0,09759
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 1,16

Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije.

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Cena tarife električne energije, veljavna do 31. 7. 2022

Cenik samooskrba (€/kWh) brez DDV z 22 % DDV
Enotna tarifa (ET) 0,04765 0,05813
Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* 0,95 1,16

Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije.

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljen v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.

 

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll