Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
PON - SOB: od 8.00 do 20.00 Nedelja in prazniki: zaprto
Pametna energija
O GEN-I / NAŠA ZGODBA

Naša zgodba

Zanesljiv partner Družbena odgovornost Trajnostni razvoj

Razvili smo se v vodilno energetsko družbo v regiji

V začetku tisočletja smo prepoznali priložnosti odpiranja energetskih trgov in iz manjšega trgovca z električno energijo v dveh desetletjih zrasli v mednarodno vpeto Skupino. Z zanesljivimi partnerstvi deležnikom omogočamo konkurenčne cene in napredne storitve, s katerimi želimo posameznike in družbo opolnomočiti za prehod v brezogljično prihodnost.

Smo nosilec razvoja energetskega trga centralne in jugovzhodne Evrope, kjer ustvarimo večino naših prihodkov. Postati želimo vodilni ponudnik zelenih energetskih rešitev, pri čemer sledimo poslanstvu vzpostavljanja in ohranjanja zanesljivih partnerstev na dolgi rok.

Vizija

Vodilni ponudnik zelenih rešitev

Naše usmeritve za prihodnost temeljijo na pametnih rešitvah, ki bodo družbi omogočile zeleno preobrazbo in vzpostavitev trajnostnih vezi z naravnim okoljem. Kot vodilni ponudnik inovativnih produktov in storitev na evropskem energetskem trgu bomo spodbujali zeleno energijo, trajnostni razvoj in digitalizacijo poslovanja. Naš cilj je biti najboljša izbira za vse segmente energetske verige – proizvajalce, posrednike pri trgovanju in porabnike energentov. Želimo biti tudi najboljši zgled zelene preobrazbe in dokazati, da je ob ohranjanju stabilne rasti poslovanja mogoče razogljičiti družbo.

Poslanstvo

Zanesljivo partnerstvo  

S profesionalnim in inovativnim pristopom učinkovito tržimo energente tako, da proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa zagotavljamo kakovostne storitve, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa energije. Z zgledom in lastnimi zelenimi odločitvami jih hkrati vodimo po poti zelene preobrazbe.  

Vrednote

Našo vizijo in poslanstvo podpirajo temeljne GEN-I vrednote:

 

Načela

Pri uresničevanju svojega poslanstva se držimo naslednjih načel:

  • Razvijamo podjetniško kulturo, ki temelji na vrlinah in razvoju zaposlenih.
  • Osredotočamo se na potrebe strank in možnosti, ki jih nudi energetski sistem.
  • Naši poslovni modeli temeljijo na inovativnih pristopih.
  • Odločitve preverjamo in sprejemamo na podlagi analiz in podatkov.
  • Strateško se povezujemo in digitaliziramo svoje delovanje.
Gradient Top
Gradient Bottom