Novice in obvestila

10. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije

Na srečanju je bilo največ pozornosti namenjene rešitvam za povezovanje posameznih gradnikov omrežja s ciljema doseganja vzdržnega elektroenergetskega sistema in razogljičenja družbe. Predstavljen je bil primer trajnostnega energetskega kroga, ki sta ga v sodelovanju razvila GEN-I in Metron Inštitut.

Preberi več
10. srečanje OVE in SPTE proizvajalcev električne energije