Hamburger
Icon Oddaja števčnega stanja Icon Zamenjajte dobavitelja Icon Naš kontakt
Nazaj
Oddaja števčnega stanja

Še nimate števca, ki omogoča daljinsko odčitavanje porabe električne energije? Števčno stanje za obračun električne energije po vaši dejanski porabi nam lahko mesečno sporočate prek portala Moj GEN-I ali s sporočilom SMS.

Zamenjajte dobavitelja

Vse potrebno za menjavo ali izbiro dobavitelja v vašem imenu naredimo mi. Vi nam posredujete le svoje podatke in izberete način za podpis pogodbe.

Naš kontakt
Ponedeljek–petek: od 8. do 20. ure Sobota: od 8. do 14. ure Nedelja in prazniki: zaprto
O GEN-I / MEDIJSKO SREDIŠČE / INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja

Na tem mestu družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacije skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22).

Zahteve za dostop do informacij javnega značaja prosilci lahko posredujejo na kontaktni naslov pooblaščene osebe za dostop do informacij javnega značaja: ijz@gen-i.si.

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/221) objavljamo stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja.

Posredovanje informacij javnega značaja zaračunavamo po ceniku.

Objava informacij javnega značaja o organih družbe

(na podlagi 12. odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja)

Funkcija Osebno ime Mandat Prejemki
Predsednik uprave Maks Helbl 5 let s pričetkom mandata z dnem 17. 2. 2023

Priponka

Članica uprave Andreja Zupan 5 let s pričetkom mandata z dnem 17. 2. 2023

Priponka

Član uprave Sandi Kavalič 5 let s pričetkom mandata z dnem 17. 2. 2023

Priponka

Član uprave Primož Stropnik 5 let s pričetkom mandata z dnem 17. 2. 2023

Priponka

 

Funkcija Osebno ime Mandat Prejemki
Predsednik uprave
(do 16. 2. 2023)
dr. Igor Koprivnikar Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Član uprave
(do 16. 2. 2023)
mag. Andrej Šajn Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Član uprave  Primož Stropnik Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Član uprave
(do 31. 10. 2022)
dr. Dejan Paravan Imenovan s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem z dne 16. 2. 2022 za največ eno leto

Priponka

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

(na podlagi 11. odstavka 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja)

Datum sklenitve posla Trajanje posla Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost
(brez DDV)
1. 1. 2023 30. 6. 2023 Avtorska pogodba HIEROGLIFI, Ana Kordeš s.p.,  Ulica Angele Vode 29, 1000 Ljubljana 28.800,00 EUR
5. 1. 2023 do izvedbe storitve Svetovalna pogodba KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana 4.800,00 EUR
23. 1. 2023 do izvedbe storitve Avtorska pogodba Info hiša d.o.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana 240,00 EUR
23. 1. 2023 23. 1. 2023 Druge intelektualne storitve Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana 900,00 EUR
3. 2. 2023 do izvedbe storitve Druge intelektualne storitve ŠPICA INTERNATIONAL d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana 680,00 EUR
3. 2. 2023 do izvedbe storitve Svetovalna pogodba STUDIO DREVO, Zavod za projektiranje notranje arhitekture in oblikovanje lesenega pohištva, Zelena pot 9, 1000 Ljubljana 6.300,00 EUR
6. 2. 2023 do izvedbe storitve Svetovalna pogodba Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Železnica 14, 1311 Turjak  550,00 EUR
8. 3. 2023 do izvedbe storitve Druge intelektualne storitve In516ht d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR
8. 3. 2023 2 leti Druge intelektualne storitve Scrum Alliance, Inc. 7237 Church Ranch Blvd #410 Westminster, Colorado 80021 USA 95,00 EUR
17. 3. 2023 20. 3. 2023 Druge intelektualne storitve Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana 348,00 EUR
21. 3. 2023 31. 12. 2023 Donatorska pogodba Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 1.054,00 EUR
30. 3. 2023 31. 12. 2023 Donatorska pogodba Turistično društvo NATURA 2020, Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše 500,00 EUR
31. 3. 2023 31. 12. 2023 Donatorska pogodba Veslaški klub Ljubljanica, Velika čolnarska ulica 20, 1000 Ljubljana 500,00 EUR
1. 4. 2023 31. 12. 2023 Avtorska pogodba MINT STUDIO, Mateja Rokavec s.p., Partizanska ulica 13, 5000 Nova Gorica 20.000,00 EUR
11. 4. 2023 14. 6. 2023 Sponzorska pogodba Synergy BV, Bisonspoor 3002-C601 3605 LT Maarssen 25.100,00 EUR
12. 4. 2023 do izvedbe storitve Druge intelektualne storitve Agitavit Solutions d.o.o., Letališka cesta 33F, 1000 Ljubljana 8.650,00 EUR
20. 4. 2023 30. 6. 2023 Sponzorska pogodba Društvo ACI Slovenija, združenje udeležencev finančnih trgov, Trg republike 2, 1000 Ljubljana 3.500,00 EUR
28. 4. 2023 30. 6. 2023 Sponzorska pogodba Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR
11. 5. 2023 30. 6. 2023 Sponzorska pogodba Športno društvo Bukovci, Bukovci 98e, 2281 Markovci 1.000,00 EUR
11. 5. 2023 31. 12. 2023 Donatorska pogodba Teniško društvo LOB Gorenjska, Pod plevno 43, 4220 Škofja Loka 500,00 EUR
16. 5. 2023 31. 12. 2023 Sponzorska pogodba Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki 2.000,00 EUR
16. 5. 2023 30. 10. 2023 Sponzorska pogodba AMD Gorica, Cesta IX. Korpusa 48, 5250 Solkan 500,00 EUR
16. 5. 2023 30. 4. 2024 Sponzorska pogodba Odbojkarsko društvo Brestanica, Cesta prvih borcev 12, 8280 Brestanica 300,00 EUR
16. 5. 2023 31. 3. 2024 Sponzorska pogodba Združenje nabavnikov Slovenije, Dunajska 167, 1000 Ljubljana 5.000,00
23. 5. 2023 31. 5. 2023 Donatorska pogodba Športno društvo GEN energija, Vrbina 17, 8270 Krško 12.000,00 EUR
24. 5. 2023 31. 12. 2023 Donatorska pogodba Šolski center Nova Gorica, Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica 500,00 EUR
24. 5. 2023 do izvedbe storitve Druge intelektualne storitve GitNation, Rapenburg 48a, 1011 TZ Amsterdam 300,00 EUR
24. 5. 2023 30. 6. 2023 Druge intelektualne storitve Admiral Dynamics d.o.o., Italijanska ulica 8, 1000 Ljubljana 4.000,00 EUR

Gradient Top
Gradient Bottom
Scroll